فقط عبور می کنیم

ساخت وبلاگ
چکیده : رنگ های کورآن کودکدر تابلو نقاشی "فقط عبور می کنیم"!که سال هاست که خشکیده "نه آواز قناری دارد ونه هم... با عنوان : فقط عبور می کنیم بخوانید :
رنگ های کورآن کودک

در تابلو نقاشی "فقط عبور می کنیم"!

که سال هاست که خشکیده

"نه آواز قناری دارد ونه همهمه قناری"

وانگار هزار سال هست

که میلاد قبل ما آمده بود

وزیر آن درخت پیر

جمجعه های بی مغض!

که تعبیر گران معتقداندحتی قبل ازما هم اینجابوده اند

وزیر لب ورد می خوانند

ذکر می گویند...

شایددوباره باران ببارد

و جمجعه سبز یوحنا برای حکوت بیدار شود.


                                                  "نه آواز قناری دارد ونه همهمه قناری"به امانت ازاستادم ناصر نصیری


...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت: 8:29