غزل خطاب به حافظ

ساخت وبلاگ
چکیده : اگرآن ترک تبریزی بدست آورد دل مارا؟                                چرابخشم به شیرازی سمرقندوبخارارا ... با عنوان : غزل خطاب به حافظ بخوانید :

اگرآن ترک تبریزی بدست آورد دل مارا؟                          

     چرابخشم به شیرازی سمرقندوبخارارا

مگرآن یار تبریزی چه کم دارد زشیرازی؟                             

 برو  حافظ  نظر کن بر دل خویشتن آ  را

 ادم عاقل نمی بخشدز اموالش برمعشوق                       

تو در دربارمیبخشی چنین اموال هنگفتی!

و  گر  لایقش باشد خدا  بخشد  به  حال  او                        

که نالایق بود اوراسرو هم روح  جانا را!

مگر بنگاه املاکم؟چه معنی دارد این کا را                      

نه چوحافظ نه چو صائب وهم چوشهریارانم

که می بخشم به تبریزی فقط آن عشق پاکم را                  

 تفاوت بین تبریزی و شیرازی زمین تا آسمان باشد

کجا گیرد زمین خشک  صحرا جای دریا را                         

  اگر من بر گزینم ترک شیرازی به تبریزی

ونوس هر چه زیبایا ملامت می کند ما را  

امیدم هست هرشاعر  وصف زیبای

چنین گوید از این پس شرح حال روی زیبا را

به زیبای که حتی حوریان عرش اعلاهم

نمی گیرندهرگز جای ترک آذری ها را

       ولی حاتم کسی نتوان دریغ از تره زیبای تبریزی                        

       به  هیچ عالم نمی بخشد طواف خال زیبایش 

                                     

(حاتم نام مستعار فریددر غزلیات)

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت: 8:29